تبلیغات
دنفکس سیاره خنده
دنفکس سیاره خنده

به ترکه می گن چرا گردنت بو می ده؟ می گه: چون هر کی بو می کنه می اندازه گردن من!

به ترکه می گن جوراب بپوش ترک پات خوب می شه.می گه ای بابا!یه عمر شرت پوشیدم ترک کونم خوب نشد حالا تو می گه جوراب بپوش؟

ترکه تو تاکسی بوده.یه زنه می گوزه ترکه می گه من بودم.زنه خوش حال می شه یه چک صد تومنی می ده به ترکه.ترکه وقتی می خواسته پیاده بشه می گه:آقایونو خانوم ها از حالا به بعد این خانوم هر چی گوزید گردن من!

ترکه ماشین تخلیه ی چاه فاضلاب می خره روش می نویسه:

روزی ما تو کون شماست!

آروغ چیست؟ سلسله گوز هایی که را خود را گم کرده اند.(البته یه بابایی نظر داده بود که آروغ یعنی گوز نپخته که باید بگم بنده روشن شدن این موضوع رو به متخصصین خودش واگذار می کنم)!

ترکه می ره خواستگاری،پدر دختره می گه:دخترم می خواد درس بخونه.ترکه می گه اشکالی نداره ما میریم یه ساعت دیگه بر می گردیم!

به ترکه می گن چرا زن نمی گیری؟ می گه:ای بابا.آخه کی زنشو می ده به من؟!

دعای هنگام طلاق: یا رب ان دلبر شیرین که سپردی به منش_بس که گه بود سپردم به ننش!

ترکه بدون دعوت می ره مجلس ختم.ازش می پرسن:ببخشید شما: می گه من سایر بستگانم!

پسره از مامانش می پرسه:مامان شاهزاده ی سوار بر اسب سفید تک شاخ کیه؟ مامانه می گه: ای بابا یه خری مثل بابات

ترکه می گفت: می خواستم دیپلم بگیرم،نذاشت،می خواستم لیسانس بگیرم نذاشت،می خواست دکتر بشم نذاشت. ازش می پرسن چی؟ می گه: کون گشادم!

در پی اسلامی کردن اسامی شهر ها سوسنگرد به فاطی گپه(چاقالو) تغییر یافت!

اگه یه روز فضله ی یه گنجشک صاف افتاد رو سرت خدا رو شکر کن که گاو ها پرواز نمی کنند

ترکه رو میخواستن دار بزنند می گن:حرف آخرت رو بزن.می گه: ریدم تو دهن پدر هر کی که بزنه زیر این چار پایه!

طبقه بندی: جوک،
ارسال در تاریخ سه شنبه بیست و دوم دیماه سال 1388 توسط محسن زارع
قالب وبلاگ